AKL vizija, misija, tikslai ir uždaviniai

Bandau išdėstyti kokią organizaciją norėčiau matyti AKL. Tai nėra ištrauka iš įstatų. Tai nėra įstatų skyrių projektas (nors ir galėtu tokiu tapti). Tai kvietimas diskusijai. Tai kol kas tik žalias juodraštis.

AKL nariai, parašykite ką matote kitaip.
Abejojantys dėl narystės, parašykite kokios organizacijos Jums reikėtų.

Vizija

AKL vizija – matyti pasaulį (Lietuvą?), kur visos programos platinamos atvirojo kodo licencija (laisvąja licencija) ir vartotojai jomis sėkmingai naudojasi bei dalyvauja jų kūrime registruodami klaidas ir pageidavimus.

Komentarai:

Kas yra vizija? Tai idealus pasaulis, kokį jį įsivaizduoja organizacija. Jis negali būti realiai pasiekiamas. Nebent asociacija numatytų, kad ji bus likviduojama tai pasiekus.
Aprašyta vizija nėra kam nors priešiška. Kiekvienas firma gali savo intelektualius produktus paskelbti laisva licencija. Puikus pavyzdys – Netscape. Įmonė piktnaudžiavo dominavimu rinkoje nesilaikydama standartų, todėl buvo vertintina ypač negatyviai, tačiau paskelbė išeities tekstą ir Mozilla yra mūsų gerbiamas ir mėgstamas produktas.

Misija

AKL misija turėtų būti apjungti bendriems tikslams AKL vizijai pritariančių asmenų bendruomenę, bei padėti šios bendruomenės grupelėms vienytis siekiant konkrečių tikslų.

Komentarai:

Ši Misija gal tik praplečia ir truputi detalizuoja Viziją. Gal būt reikės šį sakinį integruoti į Viziją ir Misiją apibrėžti plačiau. Padarysiu tai vėliau permąstęs kitus šio „įrašo“ komponnetus ir išgirdęs komentarų.
Misija irgi turėtų būti pakankamai abstrakti. Nurodyti „ką daryti“, o ne „ko pasiekti“.

Tikslai

 1. Valstybės institucijos neturėtų riboti piliečių teisės naudotis laisvosiomis programomis.
 2. Komercinės įmonės neturėtų riboti piliečių noro naudotis laisvosiomis programomis.
 3. Piliečiai turėtų žinoti apie laisvųjų programų galimybes.
 4. Atvirojo kodo bendruomenės atstovai turi turėti galimybę bendrauti su bendraminčiais.
 5. Laisvųjų programų vartotojams turi būti prieinama kvalifikuota pagalba.

Komentarai:

Tikslai išdėstyti atsitiktine tvarka.

Tiklai turėtų konkrečiau už AKL misiją apibrėžti ko siekiame.

Svarbu neapsirikti paskirstant tarp tikslų ir uždavinių.

Uždaviniai

 1. Burti AKL vizijai pritariančių asmenų klubus.
 2. Rengti mokymus.
 3. Rengti diegynes.
 4. Kurti grupes bei padėti pavieniams asmenims pateikti išsamią informaciją apie AK sprendimus valstybės institucijų atstovams.
 5. Kurti grupes bei padėti pavieniams asmenims pateikti išsamią informaciją apie AK sprendimus komercinių įmonių atstovams.

Komentarai:

Iš kiekvieno tikslo turi išplaukti ne mažiau, kaip vienas uždavinys. Jie turėtų apibrėžti kaip būtų galima pasiekti užsibrėžtą tikslą.

Mykolas Okulič-Kazarinas

AKL prezidentas

3 thoughts to “AKL vizija, misija, tikslai ir uždaviniai”

 1. „AKL vizija – matyti pasaulį (Lietuvą?), kur ___visos___ programos patinamos atvirojo kodo licencija“:
  komentaras dėl „visos programos“. čia yra labai svarbu šioje vietoje. Svarbu suprasti, kodėl mes to norime, ir kokie gali būti tokio pasiekimo atgarsiai kitose gyvenimo srityse. Ar turima omeny, kad „visos programos atviros“ reiškia, jog nebeliks įmonėms teisės gaminti ne laisvų programų?
  Manau, geriausias sprendimas būtų sukurti naują skyrelį aiškinantį, kodėl „visos programos“, galbūt vertėtų tik populiariausias programas laisvas daryti?
  Reziumuojant – reikėtų tvirto žodžio, kuris palaikytų ir paaiškintų šią idėją.

  „Komercinės įmonės neturėtų riboti piliečių __noro__ naudotis laisvosiomis programomis.“
  Noro niekas negali riboti.
  Čia panašiai kaip vakar dėl slashdot.lt rašei – reklamos, lobizmai, public relations ir kitos manipuliuojančios technikos neturi šimtaprocentinio poveikio individo arba individų masėms. Panašiai ir čia. Labai slidus dalykas yra išsiaiškinti, ar kažkas riboja „norą“, ar ne. Čia jau prasideda „literatūra ir menas“, o ne faktai. Galbūt tiesiog irgi „galimybės“, kaip pirmame punkte?

  Tikslai ir uždaviniai visai fain.

 2. AKL organizacija sukurta ir jau veikia 4 metus. Taigi susivokti kas tai, kam ir apie ką lygtai ir nėra poreikio. Organizacijos įstatuose 3-mis punktais labai puikiai apibrėžti jos tikslai (man juose rūksta tik vieno žodžio). Šiems tikslams įgyvendinti galima prigalvoti šimtus uždavinių. Jie patenka į AKL valdybos, komitetų ar net atskirų narių ar jų grupių
  veiklos programas. Uždaviniai gali būti trumpalaikiai arba ilgalaikiai, paprasti ir sudėtingi. Visa tai priklauso nuo žmogiškų ir finansinių resursų, situacijos ir panašių dalykų.

  Mykolai, kvieti diskusijai, bet nepaaiškini problemos. Suprantu, tu kaip geras organizacijos (ir valdybos) narys galvoji apie tai, kaip reikėtų pagerinti organizacijos veiklą. Bet kodėl mes turime atspėti kas ir kodėl jos veikloje tau nepatinka? Ko tu sieki? Ar bandai pats susivokti, ar manai, kad kiti nesugeba suprasti kas tai yra AKL organizacija ir kam ji reikalinga?

 3. Dariau, paredaguosiu tekstą, kad mintys būtų tikslesnės. Manau, kad į AKL susibūrėme matydami AK privalumus prieš nuosavybinius sprendimus. Bet kažkodėl nedrįstame formuluoti vizijos remdamiesi šiuo teiginiu. Jei visi vartotojai ir kūrėjai taip mąstytų, tada nuosavybinės prgramos gretai taptų mažuma.

  Kęstuti, dar formalizuojant AKL kilo diskusija dėl AKL identiteto. Ne vienas ginčas AKL renginiuose kilo vien todėl, kad nariai ne visada vienodai supranta kas ir kodėl yra AKL. Manau, būtų lengviau susikalbėti jei tai, ką turime omenyje, taptų tuo, ką tiksliai suformulavome.

Komentavimo galimybė išjungta.